BEMUTATKOZÁS TEVÉKENYSÉG GALÉRIA JELENTKEZZ TÁMOGATÓK KAPCSOLAT
TEVÉKENYSÉGÜNK
Tekintse meg tevékenységeinket, szolgáltatásainkat!

A 2011. évi CLXV. törvény, amely a Polgárőrségről és a polgárőri tevékenységről rendelkezik, lehetővé tette, hogy a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó állampolgárok önkéntes társadalmi szerveződés formájában polgárőr egyesületeket hozzanak létre és ezen egyesületek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervezetekkel és a lakossággal való együttműködés keretében - a törvényben meghatározott keretek között - alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a közterületi járőrszolgálat figyelőszolgálat és jelzőőri tevékenységet lásson el, ezen felül közreműködjön rendkívüli veszélyes helyzetek megelőzésében és következményeinek elhárításában, hátrányos helyzetben lévő személyek védelmében, az állampolgárok javai, állami és önkormányzati vagyon megóvásában, a rendezvények helyszínének biztosításában és a helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési, közbiztonsági, baleset-megelőzési bizottság munkájában.

 

 • A helyi közrend és közbiztonság védelme,
 • A bűnmegelőzésben való közreműködés,
 • Az állampolgárok személyi biztonságának védelme,
 • Az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése,
 • A lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése.
 • Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
 • Katasztrófavédelemben való közreműködés,
 • Természetvédelem, környezetvédelem.
 • Fogyatékos, időskorú személyek védelme,
 • Rendezvények helyszínének biztosítása,
 • Bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában való közreműködés, 

Körözött tárgyak és személyek felkutatása, valamint oktatási, kulturális ismeretterjesztő tevékenység vállalása.